Menu Close

Apie mus

Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis – Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokykla.

  Darželis mažiesiems ugdytiniams duris atvėrė 2015 m. sausio 9 d. Modernus, 3,5  tūkst. m² ploto, aukščiausią energetinio efektyvumo A klasę atitinkantis pastatas, kuriame daug investuota į inovatyvias technologijas, užtikrina vaikams gerą patalpų mikroklimatą ir išsiskiria mažais energijos naudojimo ištekliais.

Santariškės – Verkių seniūnijai priklausantis vienas nuošalesnių sostinės mikrorajonų. Netoli darželio driekiasi Verkių nacionalinis parkas, veikia viena didžiausių ligoninių Lietuvoje – Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos.

Dėl naujo darželio atsiradimo būtent Santariškėse, labai stengėsi šiame mikrorajone gyvenančių ir dirbančių iniciatyvių vilniečių bendruomenė, tačiau darželis buvo pastatytas tik Savivaldybės lėšomis. Mokestis už vaiko išlaikymą šiame darželyje yra toks pats, kaip ir kituose savivaldybės darželiuose.

Dauguma darželį lankančių vaikų šeimų yra jaunos, aktyvios, noriai įsitraukiančios į bendrą veiklą bei sprendimų priėmimą. Siekiant geresnio vidinio ir išorinio komunikavimo su tėvais bei kitais ugdymo partneriais, darželyje naudojamos informacinės technologijos, veikia e. dienynas „Mūsų Darželis“.

  Darželis dirba nuo 7.00 val. iki 19.00 val.  Iš viso veikia 12 grupių, kurias lanko apie 250 vaikų. 
Santariškių lopšelyje-darželyje veikia lopšelio (2–3 m.),
ikimokyklinio (3–5 m.) ir priešmokyklinio (6-7 m.) amžiaus vaikų grupės.

Jeigu vaiko raida ir pasiekimai atitinka jo amžiui būdingą lygį, neiškyla sunkių, neįveikiamų elgesio problemų, jo aplinka palanki ugdymuisi, tuomet dažniausiai auginant vaiką pakanka tėvų ar globėjų ir pedagogų pastangų. Tačiau daliai vaikų reikia ne tik tėvų, pedagogų, bet ir specialistų: logopedo, psichologo, socialinio pedagogo ir kt., pagalbos. Todėl siekdami padidinti ugdymosi veiksmingumą, darželyje teikiame pagalbos vaikui specialistų konsultacijas vaikams, jų tėvams bei ugdantiems pedagogams.

Įvertinę tėvų ir vaikų poreikį, darželyje organizuojame papildomo ugdymo – sportinio, meninio, užsienio kalbos, intelekto lavinimo būrelių paslaugas.

  Lopšelyje-darželyje dirba mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą ir  mokytojai, dirbantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Taip pat darželyje dirba meninio ugdymo mokytojas, fizinio lavinimo mokytojas, logopedai, psichologas, socialiniai ir spec. pedagogai. Visi pedagogai yra kvalifikuoti specialistai, gebantys priimti vaiką tokį, koks jis yra, ugdyti šiuolaikiniam vaikui būtinas kompetencijas. Didelį dėmesį mūsų pedagogai skiria dalykiniam bendradarbiavimui, nepertraukiamam tobulėjimo procesui. Dalis auklėtojų kartu su ugdytiniais dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, įvairiuose projektuose, savo patirtimi ir darbo praktika dalijasi su Vilniaus miesto, respublikos bei užsienio kolegomis.

Darželyje organizuojamos tradicinės šventės ir kuriamos naujos tradicijos bei ritualai, kurie suburia bendruomenę siekti bendrų tikslų.

 

 

Skip to content