Menu Close

Savivalda

ĮSTAIGOS TARYBA:

   TĖVAI

Pirmininkas
   TĖVAI Narė

   TĖVAI

Narė

   TĖVAI

Narė

  PAVADUOTOJA UGDYMUI

Narė

  IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA

Narė

   LOGOPEDĖ

Narė

   SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

Narė

 

 

 

Skip to content