Menu Close

Vaikų maitinimas

Vaikų maitinimo tvarka

Įstaigoje  maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 “Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” bei Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 1-1199.

aprasoisakymas_adoc

Maistas kasdien gaminamas įstaigos virtuvėje. Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Maisto produktus įstaigai tiekia: UAB SANITEX, AB “Žemaitijos pienas”, UAB “Laukesta”.

Vykdomos “Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“  programos. Programomis siekiama pagerinti ugdytinių mitybą, ugdyti pieno ir pieno produktų bei vaisių vartojimo įpročius.

Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaryti ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinti darželio perspektyviniai valgiaraščiai 15 dienų su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte. Tėvai su savaitės valgiaraščiu gali susipažinti elektroniniame dienyne “Mūsų darželis” bei vaikų priėmimo ir nusirengimo patalpose.

2018 m. spalio 2 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinti 15 dienų perspektyviniai valgiaraščiai:

valgiarastis

Iškilus klausimams dėl maitinimo organizavimo ar valgiaraščių, prašome kreiptis Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nurodytais kontaktais:

Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus

Maitinimo kuratorė

Gerda Vozgirdaitė Tel. (+370) 690 27256, gerda.vozgirdaite@vvsb.lt    

 

Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus

Maitinimo kuratorė

Gertrūda Kaminskaitė Tel. (+370) 631 13 651, gertruda.kaminskaite@vvsb.lt  

 

Skip to content