Menu Close

Ugdymo programos

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa – tai originalus darželio pedagogų kūrybinis darbas, kuriame pateikiamas į vaiką ir jo poreikius orientuotas ugdymo turinys, tenkinantis vaikų, tėvų ir pedagogų lūkesčius.

Rengiant programą buvo vadovautasi Švietimo ir mokslo ministerijos ikimokyklinėms įstaigoms rekomenduojamu programos rengimo kriterijų aprašu bei metodinėmis rekomendacijomis. Darnų, visuminį, į vaiką orientuotą modelį kurti padėjo ir VšĮ Ugdymo inovacijų centras, kuris nuo 1994 metų Lietuvoje diegia ,,Geros pradžios“ metodiką ir yra tarptautinės ,,Step by Step“ asociacijos, vienijančios švietimo kokybe besirūpinančios organizacijas, atstovas Lietuvoje.

UGDYMO PROGRAMA

PROGRAMOS-PRIEDAS.pdf

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/03/Priesmokyklinio-ugdymo-bendroji-programa3.pdf

Skip to content