Menu Close

Vizija, Misija, Vertybės

VIZIJA:
Saugi, moderni ir nuolat besimokanti, atvira šeimai ir partnerystei ikimokyklinio ugdymo įstaiga, orientuota į šiuolaikinio ugdymo(si) strategijas, kurios tenkina prigimtinius, kultūrinius vaiko poreikius bei atskleidžia unikalius vaiko gebėjimus.

MISIJA:
Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas, šiuolaikinės visuomenės ir Santariškių bendruomenės poreikius atitinkančias ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio (2 – 7 metų vaikams) ugdymo paslaugas.

PRIORITETAI:

● ugdymo ir socialinių paslaugų kokybė;

● besimokančios organizacijos ugdymas, bendrų susitarimų siekis;

● naujų ugdymosi aplinkų kūrimas ir turtinimas.

MŪSŲ KOMANDOS VERTYBĖS:

● bendri tikslai;
● asmeninė atsakomybė;
● pagarba;
● dialogas;
● pasitikėjimas.

 

Skip to content