Menu Close

Gerosios patirties sklaida

DŽIAUGIAMĖS PEDAGOGŲ ATVIRUMU DALINANTIS SAVO GERĄJA PATIRTIMI! PROJEKTAS “SEPTYNI PASIVAIKŠČIOJIMAI PO VILNIŲ STEAM ŽINGSNELIU”

Pasitinkant Vilniaus 700 gimtadienį Vilniaus Santariškių lopšelyje-darželyje vyko projektas „Septyni pasivaikščiojimai po Vilnių STEAM žingsneliu“. Projekto tikslas – pažinti savo gimtąjį miestą, jo objektus, statinius, taikant STEAM metodo elementus.

Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/projekto-septyni-pasivaiksciojimai-po-vilniu-steam-zingsneliu-sekmes-istorija/

MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA „INOVATYVUS IR KŪRYBIŠKAS INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS UGDANT VAIKŲ INFORMATINĮ MĄSTYMĄ“

Konferencijos tikslas – stiprinti mokslo ir praktikos sąveiką, dalinantis moksliniais tyrimais, kūrybiškais ir inovatyviais informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) naudojimo ugdomajame procese sprendimais ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse įstaigose, ugdant vaikų informatinį mąstymą.

Konferencijos metu bus bandoma atsakyti į klausimus: ,,IRT naudojimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse įstaigose – inovatyvu ar naudinga?”, ,,IRT yra skirtos vaikui ar pedagogui – kam tai aktualu?”.

Konferencija vyko 2022 m. balandžio 21 d.  10.00-17.00 val. nuotoliniu būdu vaizdo konferencijų programoje MS Teams.

Konferencijos programa: https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Konferencijos-programa-2022-04-21.docx

Konferencijos dalyvių pranešimai:

Dr. Renata Kondratavičienė, Vilniaus kolegija https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Kas-svarbiausia-ugdant-informatini-mastyma.pdf

Sigita Norvilienė, Virginija Dagilienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“ https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/IRT-taikymas-informatinio-mastymo-igudziu-ugdymui.pdf

Diana Arlauskienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pakalnutė“  https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Inovatyvu-idomu.pdf

Jolita Stankevičiūtė, Inga Budrytė, Vilniaus lopšelis-darželis ,,Aušrelė” https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Kahoot-taikymas.pdf

Aušra Vitkauskienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pakalnutė“ https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Inovatyvus-ir-kurybiskas-IRT-taikymas.pdf

Jūratė Vileikienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Žiedelis“ https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Greitojo-atsakymo-kodas.pdf

Lina Tamošaitytė, Jurgita Krasnickaitė-Saulėnienė, Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė” https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Algoritmavimas.pdf

Dr. Sergejus Neifachas, Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“ https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Informatinis-mastymas-vaikysteje.pdf

Indrė Stravinskienė, Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Inovatyvios-kalbos-ugdymo-strategijos-logopedo-darbe.pdf

Nijolė Civilkienė, Aistė Aleknavičiūtė, Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Virtualiu-realybes-akiniu-naudojimas.pdf

Vilija Gerasimovičienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas ir Izabelė Šidlauskienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“ https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Edukaciniu-bituciu-robotu-naudojimas.pdf

Skaistė Rukšėnaitė, Elinga Bogdanovaitė, Vilniaus lopšelis-darželis „Lazdynėlis“ https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/IRT-taikymas-ugdymo-procese.pdf

Jurgita Jurevičienė, Vaida Burbaitė, Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/IU-Informatinis-mastymas.pdf

Jolita Stanevičienė, Rūta Katkevičienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Gluosnis“ https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Inovatyvios-ugdymosi-galimybes-siuolaikiniams-vaikams.pdf

Metodinė – praktinė konferencija “Gamtosauga vaiko akimis”

Projekto tikslas – bendradarbiaujant su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis bei vietos bendruomene, ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ekologinę savimonę ir gamtamokslinę kompetenciją, formuojant aplinkai draugiškas vertybines nuostatas.

Projekto įgyvendinimo terminas – 2020 m. rugsėjo 1 d.–2020 m. gruodžio 1 d.

Įgyvendinant šį projektą 2020 m. lapkričio 20 d. Vilniaus Santariškių lopšelyje-darželyje vyko nuotolinė Vilniaus miesto ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų metodinė-praktinė konferencija „Gamtosauga vaiko akimis“: https://www.santariskiudarzelis.lt/2020/11/24/ispudziai-is-konferencijos/

Konferencijos programa https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2020/11/konferencijos-programa.pdf

Konferencijos dalyvių pranešimai:

Skip to content