Menu Close

Vaiko gerovės komisija

Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas

KOMISIJOS SUDĖTIS ATSAKOMYBĖ
Socialinė pedagogė Rasa Rybkienė Komisijos pirmininkė
Logopedė Indrė Stravinskienė Pirmininkės pavaduotoja
Logopedė Dijana Brazauskienė Komisijos sekretorė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Jurevičienė Narė
Psichologė Jūratė Nalivaikienė Narė
Specialioji pedagogė Audronė Pilipavičienė Narė
Logopedė Dijana Brazauskienė Narė
Mokytoja Anželika Burokienė Narė
Logopedė Daiva Bauerienė Narė
Specialioji pedagogė Eglė Janulynienė Narė

 

Skip to content