Menu Close

Aplinkos pritaikymas

UGDYMO(SI) ERDVĖ APIE  ERDVĘ

MULTISENSORINIS KAMBARYS

Erdvė skirta spec. pedagogo darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Multisensorinio kambario tikslas – skatinti lytėjimo, regos, klausos, judėjimo pojūčius, siekiant plėtoti vaiko jutimų ir jausmų suvokimą, lavinti smulkiąją motoriką, aplinkos tyrinėjimą. Taip pat padėti vaikui nusiraminti ir atsipalaiduoti.

 

LOGOPEDĖS DARBO VIETA

 

Erdvė skirta logopedo darbui su įstaigos ugdytiniams individualiai ar grupėje. Joje ugdytiniai mokomi taisyklingų garsų tarimo, plėtoja žodyną, ugdo rišliąją, ekspresyviąją ir impresyviąją kalbą.

Logopedo pagalbos tikslas – šalinti kalbos sutrikimus, lavinti vaiko kalbinius gebėjimus. Pagalba teikiama, atlikus vaikų kalbėjimo gebėjimų vertinimą.

PSICHOLOGO IR SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO VIETA

 

Aplinka skirta  pedagogų ir  tėvų konsultacijoms vaikų auklėjimo klausimais, vaikų individualiems užsiėmimas.

Kiekvienas vaikas, kuris išgyvena nemalonius jausmus, pasireiškiančius per negatyvius poelgius, gali atrasti nusiraminimą, būti išgirstam ir išklausytam ir gauti pagalbą sau: suvokti save ir savo jausmus, būti priimtam, mokytis nusiraminimo pratimų. Nedidelėje grupelėje vaikai veiklų metu mokosi tinkamo bendravimo.

 

GRUPIŲ RAMYBĖS IR POILSIO ERDVĖS

Grupių poilsio erdvės skirtos vaikams pailsėti, nusiraminti, pabūti vieniems kasdienėje veikloje.
Skip to content