Menu Close

Mokestis už darželį

MOKESČIŲ TVARKA

Mokestis už lopšelį-darželį mokamas vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” (aktuali redakcija 2021-12-18 Nr.1-1247)

DARŽELIO MOKESČIO TVARKA 

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1711 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimo” (toliau – Aprašas), kuriuo siekiant mažinti įstaigų ir tėvų administracinę naštą pakeistos Aprašo nuostatos dėl darželio nelankymą pateisinančių dokumentų pateikimo. Panaikintas dokumentų rinkimas iš trečiųjų asmenų norint pateisinti vaikų darželio nelankymą. Tėvams palikta prievolė apie neatvykimą informuoti įstaigą pirmą darželio nelankymo dieną ir per 3 dienas po atvykimo pateikti prašymą dėl mokesčio nemokėjimo.

https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/12/1-1711-sprendimas.docx-2.pdf

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimo” (toliau – Aprašas), kuriuo nuo 2022 m. liepos 1 d. bus pakeistos vienos dienos vaiko maitinimo normos.

https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Del-mokescio-uz-darzeli-tvarkos-pasikeitimo-1-1436.pdf

Kada nemokamas mokestis už maitinimą

Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS). Iki šiol galiojo nuostata, kad mokesčio už maitinimą lengvata taikoma tada, kai tėvai pristato pažymą apie skirtą socialinę pašalpą.

Prašymo forma

Informacija dėl nemokamų pietų skyrimo priešmokyklinukams:

https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2020/06/dėl-nemokamų-pietų-priešmokyklinukams.pdf

Nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą išieškojimo tvarka

Mokėjimo kvitai:

Pateikiame video atmintinę, kurioje yra informacija, kaip tėvams (globėjams) užsisakyti sąskaitą už suteiktas maitinimo ir ugdymo paslaugas į savo el. paštą.

Tėvai (globėjai) svetainėje www.svietimas.vilnius.lt skiltyje ,,Sąskaitos“ gali išreikšti sutikimą gauti sąskaitas į savo el. paštus ir gauti jas jų išrašymo dieną.

Informuojame, kad jei www.svietimas.vilnius.lt platformoje vaiko paskyroje tėvų (globėjų) el. paštas nenurodytas arba jis yra nekorektiškas sąskaitų gavimas į tėvų el. paštus bus neįmanomas.

 

Skip to content