Menu Close

Projektinė veikla

MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA „INOVATYVUS IR KŪRYBIŠKAS INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS UGDANT VAIKŲ INFORMATINĮ MĄSTYMĄ“

Konferencijos tikslas – stiprinti mokslo ir praktikos sąveiką, dalinantis moksliniais tyrimais, kūrybiškais ir inovatyviais informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) naudojimo ugdomajame procese sprendimais ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse įstaigose, ugdant vaikų informatinį mąstymą.

Konferencijos metu bus bandoma atsakyti į klausimus: ,,IRT naudojimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse įstaigose – inovatyvu ar naudinga?”, ,,IRT yra skirtos vaikui ar pedagogui – kam tai aktualu?”.

Konferencija vyko 2022 m. balandžio 21 d.  10.00-17.00 val. nuotoliniu būdu vaizdo konferencijų programoje MS Teams.

Konferencijos programa: https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Konferencijos-programa-2022-04-21.docx

Konferencijos dalyvių pranešimai:

Dr. Renata Kondratavičienė, Vilniaus kolegija https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Kas-svarbiausia-ugdant-informatini-mastyma.pdf

Sigita Norvilienė, Virginija Dagilienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“ https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/IRT-taikymas-informatinio-mastymo-igudziu-ugdymui.pdf

Diana Arlauskienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pakalnutė“  https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Inovatyvu-idomu.pdf

Jolita Stankevičiūtė, Inga Budrytė, Vilniaus lopšelis-darželis ,,Aušrelė” https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Kahoot-taikymas.pdf

Aušra Vitkauskienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pakalnutė“ https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Inovatyvus-ir-kurybiskas-IRT-taikymas.pdf

Jūratė Vileikienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Žiedelis“ https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Greitojo-atsakymo-kodas.pdf

Lina Tamošaitytė, Jurgita Krasnickaitė-Saulėnienė, Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė” https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Algoritmavimas.pdf

Dr. Sergejus Neifachas, Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“ https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Informatinis-mastymas-vaikysteje.pdf

Indrė Stravinskienė, Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Inovatyvios-kalbos-ugdymo-strategijos-logopedo-darbe.pdf

Nijolė Civilkienė, Aistė Aleknavičiūtė, Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Virtualiu-realybes-akiniu-naudojimas.pdf

Vilija Gerasimovičienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas ir Izabelė Šidlauskienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“ https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Edukaciniu-bituciu-robotu-naudojimas.pdf

Skaistė Rukšėnaitė, Elinga Bogdanovaitė, Vilniaus lopšelis-darželis „Lazdynėlis“ https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/IRT-taikymas-ugdymo-procese.pdf

Jurgita Jurevičienė, Vaida Burbaitė, Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/IU-Informatinis-mastymas.pdf

Jolita Stanevičienė, Rūta Katkevičienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Gluosnis“ https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/05/Inovatyvios-ugdymosi-galimybes-siuolaikiniams-vaikams.pdf

Lietuvos Mažųjų žaidynės. Šių metų sausio 6–gegužės 30 d. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomas projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Šiame projekte dalyvauja ir mūsų darželis.

Tai nekomercinis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas, kurio tikslai:

  1. Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį.
  2. Skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

ES projektas ,,Virtuali scena – ugdymo tobulinimas, naudojant skaitmenines technologijas“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. lapkričio 11 d.–2022 m. sausio 31 d.

Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis projekte dalyvauja kaip partneris ir kartu su projekto partneriais įgyvendina projektą „Virtuali scena – ugdymo tobulinimas, naudojant skaitmenines technologijas“

Daugiau informacijos:

https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/03/straipsnis_santariskes-1.pdf

STIMULUS projektas

Treniruočių studija STIMULUS kartu su Sporto rėmimo fondu nuo 2021 m. sausio mėnesio vykdo projektą „Treniruočių gyventojams organizavimas” pagal Sporto rėmimo fondo veiklos sritį Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą. Projekto metu Vilniaus miesto savivaldybės darželių darbuotojams du kartus per savaitę organizuojamos nemokamos mankštos, pagrįstos sveikatingumo, kineziterapinių, pilates mankštų principais.

Daugiau informacijos:

STIMULUS projektas.pdf

 ,,Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas – ,,Mažieji gamtos saugotojai””

Projekto tikslas – bendradarbiaujant su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis bei vietos bendruomene, ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ekologinę savimonę ir gamtamokslinę kompetenciją, formuojant aplinkai draugiškas vertybines nuostatas.

Projekto įgyvendinimo terminas – 2020 m. rugsėjo 1 d.–2020 m. gruodžio 1 d.

Įgyvendinant šį projektą 2020 m. lapkričio 20 d. Vilniaus Santariškių lopšelyje-darželyje vyko nuotolinė Vilniaus miesto ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų metodinė-praktinė konferencija „Gamtosauga vaiko akimis“: https://www.santariskiudarzelis.lt/2020/11/24/ispudziai-is-konferencijos/

Konferencijos programa https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2020/11/konferencijos-programa.pdf

Konferencijos dalyvių pranešimai:

,,Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms”

Programa supažindina su Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodu, atskleidžia jo teorines ir praktinės ištakas, naratyvinio žaidimo samprata ir išmoko konkrečių šio metodo įgyvendinimo žingsnių ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

,,Sveikatiada 2020″

Tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu vaikai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse.

Šiame projekte dalyvauja visos darželio grupės.

Projektas vyks visus mokslo metus. Organizuosime mankštas, šokius, pusryčių fiestas, žinių mūšius ir pan. Įdomių renginių metu vaikai ne tik smagiai leis laiką, bet ir sužinos aktualios ir naudingos informacijos apie sveikatingumą.

,,Olimpinis mėnuo 2020″

Projekto tikslas – skatinti  Lietuvos vaikų fizinį aktyvumą bei sveiką gyvenseną. Šiame projekte dalyvauja penkios darželio grupės:

,,Avietėlės“, ,,Šermukšniukai“, ,,Kriaušiukai“, ,,Riešutukai“, ,,Žirginėliai“.

Projekto metu vaikai supažindinami su sportu ir sveika gyvensena, skatinami aktyviai leisti laiką, išbandant naujus žaidimus ir mankštas.

2020 metais projektas vyks keturias savaites rugsėjo 28–spalio 23 dienomis.

Projekto temos:

  • Fizinis aktyvumas
  • Sveika mityba
  • Vaiko gerovė
  • Kokybiškas poilsis

 ,,Atviros techninės kūrybinės dirbtuvės”

Projekto tikslas – taikant įvairias technologijas, išbandyti naujus patirtinio ugdymosi būdus žemės, gyvosios ir negyvosios gamtos tyrinėjimams darželio atviroje techninėje kūrybinėje dirbtuvėje.

Projektas įgyvendinamas 2020 m. kovo–rugsėjo mėnesiais.

Skip to content